نوین رایان

U700

U700

تولید کننده: W-Net

300Mbps Wireless Router

4Port 10/100 RJ45

2Fixed Antenna with 5dbi Power